Nezařazené

Cítila jste se poctěna

Na začátku jste si toho považovala a kudy jste chodila, tudy jste se všem chlubila, žesi vás vaše kamarádka vybrala za svědkyni jejího sňatku. No je to přeci čest, získat tak významnou roli, tak proč byste se s tím nepochlubila, to dá rozum. Jenže nyní se ona očekávaná veselka notně přiblížila a nad vaší dobrou náladou se tak trochu začaly stahovat mračna. Už to totiž není jen o té radosti a o té poctě, ale také o tom, že byste měla začít něco dělat. A úkoly se na vás jen sypou.

Nyní jste zahlcena

Zkrátka jít někomu za svědka není jen potěšení, ale také veliká zodpovědnost. A ta na vás právě nyní dopadla. Měla byste totiž všechno více méně organizovat. Budete mít k dispozici harmonogram jednotlivých naplánovaných bodů programu a bude se muset starat o to, aby se vše dodrželo a stihlo. Jenže to by ještě nebylo to nejhorší. Proti tomu, co vás čeká v závěru slavnostního dne, je i vaše svědčení jen pouhá hračka. Úplně nejhorší je totiž to, že na vás padla celá zábava na svatbu. Musíte zkrátka vymyslet, co se tam bude po hostině dít, aby se všichni svatebčané nejen bavili, ale aby se jim program také líbil.